Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on common transit procedure as regards amendments to that Convention


Identifikátor aktu: COM(2022)428
Medziinštitucionálny kód: 2022/0254 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on common transit procedure as regards amendments to that Convention
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 31.08.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/490
Názov procesu: COM(2022)428 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore EÚ – CTC zriadenom Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, pokiaľ ide o zmeny uvedeného dohovoru

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on common transit procedure as regards amendments to that Convention [docx, 84 kB] anglický 31.08.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on common transit procedure as regards amendments to that Convention [pdf, 298 kB] anglický 31.08.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore EÚ – CTC zriadenom Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, pokiaľ ide o zmeny uvedeného dohovoru [docx, 86 kB] slovenský 31.08.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore EÚ – CTC zriadenom Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, pokiaľ ide o zmeny uvedeného dohovoru [pdf, 382 kB] slovenský 31.08.2022 Annex Annexes
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore EÚ – CTC zriadenom Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, pokiaľ ide o zmeny uvedeného dohovoru [docx, 69 kB] slovenský 31.08.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore EÚ – CTC zriadenom Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, pokiaľ ide o zmeny uvedeného dohovoru [pdf, 316 kB] slovenský 31.08.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on common transit procedure as regards amendments to that Convention [docx, 70 kB] anglický 31.08.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on common transit procedure as regards amendments to that Convention [pdf, 236 kB] anglický 31.08.2022 Proposal for a decision