Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION approving the modification of Annexes I, II and III to the Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters


Identifikátor aktu: COM(2022)418
Medziinštitucionálny kód: 2022/0245 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION approving the modification of Annexes I, II and III to the Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.08.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/482
Názov procesu: COM(2022)418 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa schvaľujú zmeny príloh I, II a III k Dohode medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa schvaľujú zmeny príloh I, II a III k Dohode medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach [docx, 69 kB] slovenský 25.08.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa schvaľujú zmeny príloh I, II a III k Dohode medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach [pdf, 318 kB] slovenský 25.08.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION approving the modification of Annexes I, II and III to the Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters [docx, 69 kB] anglický 25.08.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION approving the modification of Annexes I, II and III to the Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters [pdf, 243 kB] anglický 25.08.2022 Proposal for a decision
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľujú zmeny príloh I, II a III k Dohode medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach [docx, 70 kB] slovenský 25.08.2022 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľujú zmeny príloh I, II a III k Dohode medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach [pdf, 252 kB] slovenský 25.08.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision approving the modification of Annexes I, II and III to the Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters [docx, 70 kB] anglický 25.08.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision approving the modification of Annexes I, II and III to the Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters [pdf, 160 kB] anglický 25.08.2022 Annex Annexes