Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Road Transport as regards the technical and procedural specifications of the use of the Internal Market Information System (‘IMI’) by the United Kingdom and the contribution to its costs


Identifikátor aktu: COM(2022)363
Medziinštitucionálny kód: 2022/0228 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Road Transport as regards the technical and procedural specifications of the use of the Internal Market Information System (‘IMI’) by the United Kingdom and the contribution to its costs
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.07.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/452
Názov procesu: COM(2022)363 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Osobitom výbore pre cestnú dopravu, pokiaľ ide o technické a procedurálne špecifikácie používania informačného systému o vnútornom...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Road Transport as regards the technical and procedural specifications of the use of the Internal Market Information System (‘IMI’) by the United Kingdom and the contribution to its costs [docx, 73 kB] anglický 28.07.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Road Transport as regards the technical and procedural specifications of the use of the Internal Market Information System (‘IMI’) by the United Kingdom and the contribution to its costs [pdf, 268 kB] anglický 28.07.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Osobitom výbore pre cestnú dopravu, pokiaľ ide o technické a procedurálne špecifikácie používania informačného systému o vnútornom trhu (IMI) Spojeným kráľovstvom a príspevok na jeho náklady [docx, 73 kB] slovenský 28.07.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Osobitom výbore pre cestnú dopravu, pokiaľ ide o technické a procedurálne špecifikácie používania informačného systému o vnútornom trhu (IMI) Spojeným kráľovstvom a príspevok na jeho náklady [pdf, 360 kB] slovenský 28.07.2022 Proposal for a decision
ANNEX to the proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Road Transport as regards the technical and procedural specifications of the use of the Internal Market Information System (‘IMI’) by the United Kingdom and the contribution to its costs [docx, 73 kB] anglický 28.07.2022 Annex Annexes
ANNEX to the proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Road Transport as regards the technical and procedural specifications of the use of the Internal Market Information System (‘IMI’) by the United Kingdom and the contribution to its costs [pdf, 277 kB] anglický 28.07.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Osobitom výbore pre cestnú dopravu, pokiaľ ide o technické a procedurálne špecifikácie používania informačného systému o vnútornom trhu (IMI) Spojeným kráľovstvom a príspevok na jeho náklady [docx, 75 kB] slovenský 28.07.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Osobitom výbore pre cestnú dopravu, pokiaľ ide o technické a procedurálne špecifikácie používania informačného systému o vnútornom trhu (IMI) Spojeným kráľovstvom a príspevok na jeho náklady [pdf, 287 kB] slovenský 28.07.2022 Annex Annexes