Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on implementation of Regulation (EC) No 453/2008 of the European Parliament and of the Council on quarterly statistics on Community job vacancies


Identifikátor aktu: COM(2022)355
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on implementation of Regulation (EC) No 453/2008 of the European Parliament and of the Council on quarterly statistics on Community job vacancies
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 26.07.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/447
Názov procesu: COM(2022)355 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve