Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down specific provisions for the 2014-2020 cooperation programmes supported by the European Neighbourhood Instrument and under the European territorial cooperation goal, following programme implementation disruption


Identifikátor aktu: COM(2022)362
Medziinštitucionálny kód: 2022/0227 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down specific provisions for the 2014-2020 cooperation programmes supported by the European Neighbourhood Instrument and under the European territorial cooperation goal, following programme implementation disruption
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.07.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/443
Názov procesu: COM(2022)362 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú osobitné ustanovenia pre programy spolupráce na roky 2014 – 2020 podporované z nástroja európskeho susedstva a v rámci cieľa Európska územná...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú osobitné ustanovenia pre programy spolupráce na roky 2014 – 2020 podporované z nástroja európskeho susedstva a v rámci cieľa Európska územná spolupráca v nadväznosti na narušenie vykonávania programov [docx, 84 kB] slovenský 08.08.2022 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú osobitné ustanovenia pre programy spolupráce na roky 2014 – 2020 podporované z nástroja európskeho susedstva a v rámci cieľa Európska územná spolupráca v nadväznosti na narušenie vykonávania programov [pdf, 430 kB] slovenský 08.08.2022 Proposal for a regulation
PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú osobitné ustanovenia pre programy spolupráce na roky 2014 – 2020 podporované z nástroja európskeho susedstva a v rámci cieľa Európska územná spolupráca v nadväznosti na narušenie vykonávania programov [docx, 65 kB] slovenský 08.08.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú osobitné ustanovenia pre programy spolupráce na roky 2014 – 2020 podporované z nástroja európskeho susedstva a v rámci cieľa Európska územná spolupráca v nadväznosti na narušenie vykonávania programov [pdf, 223 kB] slovenský 08.08.2022 Annex Annexes
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down specific provisions for the 2014-2020 cooperation programmes supported by the European Neighbourhood Instrument and under the European territorial cooperation goal, following programme implementation disruption [docx, 89 kB] anglický 22.07.2022 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down specific provisions for the 2014-2020 cooperation programmes supported by the European Neighbourhood Instrument and under the European territorial cooperation goal, following programme implementation disruption [pdf, 325 kB] anglický 22.07.2022 Proposal for a regulation
ANNEX to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down specific provisions for the 2014-2020 cooperation programmes supported by the European Neighbourhood Instrument and under the European territorial cooperation goal, following programme implementation disruption [docx, 65 kB] anglický 22.07.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down specific provisions for the 2014-2020 cooperation programmes supported by the European Neighbourhood Instrument and under the European territorial cooperation goal, following programme implementation disruption [pdf, 126 kB] anglický 22.07.2022 Annex Annexes