Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2020


Identifikátor aktu: COM(2022)340
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 19.07.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/436
Názov procesu: COM(2022)340 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Zhrnutie ročných správ o realizácii operačných programov spolufinancovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2020

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Zhrnutie ročných správ o realizácii operačných programov spolufinancovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2020 [docx, 177 kB] slovenský 19.07.2022 Report
SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Zhrnutie ročných správ o realizácii operačných programov spolufinancovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2020 [pdf, 1140 kB] slovenský 19.07.2022 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2020 [docx, 171 kB] anglický 19.07.2022 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2020 [pdf, 917 kB] anglický 19.07.2022 Report
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the most Deprived in 2020 [docx, 125 kB] anglický 19.07.2022 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the most Deprived in 2020 [pdf, 507 kB] anglický 19.07.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Zhrnutie ročných správ o realizácii operačných programov spolufinancovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2020 [docx, 126 kB] slovenský 19.07.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Zhrnutie ročných správ o realizácii operačných programov spolufinancovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2020 [pdf, 979 kB] slovenský 19.07.2022 Annex Annexes