Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the ‘Commitments on Confidence in Statistics’ by Member States as required by Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009


Identifikátor aktu: COM(2022)333
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the ‘Commitments on Confidence in Statistics’ by Member States as required by Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.07.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/422
Názov procesu: COM(2022)333 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o záväzkoch členských štátov zaistiť dôveru v štatistiku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009