Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 691/2011 as regards introducing new environmental economic accounts modules


Identifikátor aktu: COM(2022)329
Medziinštitucionálny kód: 2022/0210 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 691/2011 as regards introducing new environmental economic accounts modules
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 11.07.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/421
Názov procesu: COM(2022)329 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 691/2011, pokiaľ ide o zavedenie nových modulov týkajúcich sa environmentálnych ekonomických účtov

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 691/2011, pokiaľ ide o zavedenie nových modulov týkajúcich sa environmentálnych ekonomických účtov [docx, 87 kB] slovenský 11.07.2022 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 691/2011, pokiaľ ide o zavedenie nových modulov týkajúcich sa environmentálnych ekonomických účtov [pdf, 456 kB] slovenský 11.07.2022 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 691/2011 as regards introducing new environmental economic accounts modules [docx, 94 kB] anglický 11.07.2022 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 691/2011 as regards introducing new environmental economic accounts modules [pdf, 363 kB] anglický 11.07.2022 Proposal for a regulation
ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 691/2011 as regards introducing new environmental economic accounts modules [docx, 91 kB] anglický 11.07.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 691/2011 as regards introducing new environmental economic accounts modules [pdf, 280 kB] anglický 11.07.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 691/2011, pokiaľ ide o zavedenie nových modulov týkajúcich sa environmentálnych ekonomických účtov [docx, 92 kB] slovenský 11.07.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 691/2011, pokiaľ ide o zavedenie nových modulov týkajúcich sa environmentálnych ekonomických účtov [pdf, 297 kB] slovenský 11.07.2022 Annex Annexes