Naspäť na výsledky hľadania

Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine


Identifikátor aktu: JOIN(2022)12
Medziinštitucionálny kód: 2022/0148 (NLE)
Názov: Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 04.05.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/416
Názov procesu: JOIN(2022)12 Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine [docx, 92 kB] slovenský 06.07.2022 Joint proposal for a regulation
Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine [pdf, 379 kB] slovenský 06.07.2022 Joint proposal for a regulation
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine [docx, 92 kB] anglický 06.07.2022 Joint proposal for a regulation
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine [pdf, 137 kB] anglický 06.07.2022 Joint proposal for a regulation
Spoločný návrh PRÍLOHY k NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine [docx, 69 kB] slovenský 06.07.2022 Annex Annexes
Spoločný návrh PRÍLOHY k NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine [pdf, 309 kB] slovenský 06.07.2022 Annex Annexes
Joint Proposal for a ANNEXES to the COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine [docx, 69 kB] anglický 06.07.2022 Annex Annexes
Joint Proposal for a ANNEXES to the COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine [pdf, 132 kB] anglický 06.07.2022 Annex Annexes