Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Providing exceptional macro-financial assistance to Ukraine


Identifikátor aktu: COM(2022)450
Medziinštitucionálny kód: 2022/0213 (COD)
Názov: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Providing exceptional macro-financial assistance to Ukraine
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 01.07.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/409
Názov procesu: COM(2022)450 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o poskytnutí výnimočnej makrofinančnej pomoci Ukrajine