Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the follow-up to the discharge for the 2020 financial year


Identifikátor aktu: COM(2022)331
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the follow-up to the discharge for the 2020 financial year
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.06.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/407
Názov procesu: COM(2022)331 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 2020