Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 2022 Strategic Foresight Report Twinning the green and digital transitions in the new geopolitical context


Identifikátor aktu: COM(2022)289
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 2022 Strategic Foresight Report Twinning the green and digital transitions in the new geopolitical context
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 29.06.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/405
Názov procesu: COM(2022)289 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o strategickom výhľade za rok 2022 Prepájanie zelenej a digitálnej transformácie v novom geopolitickom kontexte