Naspäť na výsledky hľadania

JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Setting the course for a sustainable blue planet - Joint Communication on the EU’s International Ocean Governance agenda


Identifikátor aktu: JOIN(2022)28
Názov: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Setting the course for a sustainable blue planet - Joint Communication on the EU’s International Ocean Governance agenda
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.06.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/394
Názov procesu: JOIN(2022)28 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Smerovanie k udržateľnej modrej planéte – spoločné oznámenie o programe EÚ pre medzinárodnú sprá...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Smerovanie k udržateľnej modrej planéte – spoločné oznámenie o programe EÚ pre medzinárodnú správu oceánov [docx, 127 kB] slovenský 05.07.2022 Joint communication
SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Smerovanie k udržateľnej modrej planéte – spoločné oznámenie o programe EÚ pre medzinárodnú správu oceánov [pdf, 976 kB] slovenský 05.07.2022 Joint communication
PRÍLOHA k SPOLOČNÉMU OZNÁMENIU EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Smerovanie k udržateľnej modrej planéte – spoločné oznámenie o programe EÚ pre medzinárodnú správu oceánov [docx, 83 kB] slovenský 05.07.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPOLOČNÉMU OZNÁMENIU EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Smerovanie k udržateľnej modrej planéte – spoločné oznámenie o programe EÚ pre medzinárodnú správu oceánov [pdf, 804 kB] slovenský 05.07.2022 Annex Annexes
JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Setting the course for a sustainable blue planet - Joint Communication on the EU’s International Ocean Governance agenda [docx, 126 kB] anglický 24.06.2022 Joint communication
JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Setting the course for a sustainable blue planet - Joint Communication on the EU’s International Ocean Governance agenda [pdf, 850 kB] anglický 24.06.2022 Joint communication
JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Synopsis of consultation activities Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Setting the course for a sustainable blue planet - Joint Communication on the EU’s International Ocean Governance agenda [docx, 72 kB] anglický 24.06.2022 Joint staff working document
JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Synopsis of consultation activities Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Setting the course for a sustainable blue planet - Joint Communication on the EU’s International Ocean Governance agenda [pdf, 475 kB] anglický 24.06.2022 Joint staff working document
ANNEX to the JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Setting the course for a sustainable blue planet - Joint Communication on the EU’s International Ocean Governance agenda [docx, 81 kB] anglický 24.06.2022 Annex Annexes
ANNEX to the JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Setting the course for a sustainable blue planet - Joint Communication on the EU’s International Ocean Governance agenda [pdf, 705 kB] anglický 24.06.2022 Annex Annexes