Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115


Identifikátor aktu: COM(2022)305
Medziinštitucionálny kód: 2022/0196 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.06.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/390
Názov procesu: COM(2022)305 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2115

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2115 [docx, 196 kB] slovenský 27.06.2022 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2115 [pdf, 767 kB] slovenský 27.06.2022 Proposal for a regulation
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument k NARIADENIU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2115 [docx, 80 kB] slovenský 27.06.2022 Summary of impact assessment
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument k NARIADENIU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2115 [pdf, 418 kB] slovenský 27.06.2022 Summary of impact assessment
PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2115 [docx, 113 kB] slovenský 27.06.2022 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2115 [pdf, 419 kB] slovenský 27.06.2022 Annex Annexes
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115 [docx, 208 kB] anglický 23.06.2022 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115 [pdf, 839 kB] anglický 23.06.2022 Proposal for a regulation
[pdf, 1196 kB] anglický 23.06.2022
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115 [docx, 82 kB] anglický 23.06.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115 [pdf, 415 kB] anglický 23.06.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115 [docx, 3289 kB] anglický 23.06.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115 [docx, 657 kB] anglický 23.06.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115 [pdf, 4126 kB] anglický 23.06.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115 [pdf, 1738 kB] anglický 23.06.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Subsidiarity Grid Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115 [docx, 95 kB] anglický 23.06.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Subsidiarity Grid Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115 [pdf, 462 kB] anglický 23.06.2022 Staff working document
ANNEXES to the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115 [docx, 120 kB] anglický 23.06.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the sustainable use of plant protection products and amending Regulation (EU) 2021/2115 [pdf, 238 kB] anglický 23.06.2022 Annex Annexes