Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE Putting Vision into Concrete Action


Identifikátor aktu: COM(2022)404
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE Putting Vision into Concrete Action
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.06.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/376
Názov procesu: COM(2022)404 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY Meniť víziu na konkrétne kroky

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY Meniť víziu na konkrétne kroky [docx, 85 kB] slovenský 23.06.2022 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY Meniť víziu na konkrétne kroky [pdf, 377 kB] slovenský 23.06.2022 Communication
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY Meniť víziu na konkrétne kroky [docx, 211 kB] slovenský 23.06.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY Meniť víziu na konkrétne kroky [pdf, 1133 kB] slovenský 23.06.2022 Annex Annexes
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE Putting Vision into Concrete Action [docx, 87 kB] anglický 20.06.2022 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE Putting Vision into Concrete Action [pdf, 272 kB] anglický 20.06.2022 Communication
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE Putting Vision into Concrete Action [docx, 197 kB] anglický 20.06.2022 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE Putting Vision into Concrete Action [pdf, 976 kB] anglický 20.06.2022 Annex Annexes