Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Commission Opinion on Georgia's application for membership of the European Union


Identifikátor aktu: COM(2022)405
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Commission Opinion on Georgia's application for membership of the European Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.06.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/372
Názov procesu: COM(2022)405 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Stanovisko Komisie k žiadosti Gruzínska o členstvo v Európskej únii

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Stanovisko Komisie k žiadosti Gruzínska o členstvo v Európskej únii [docx, 105 kB] slovenský 11.07.2022 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Stanovisko Komisie k žiadosti Gruzínska o členstvo v Európskej únii [pdf, 836 kB] slovenský 11.07.2022 Communication
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Stanovisko Komisie k žiadosti Gruzínska o členstvo v Európskej únii [docx, 75 kB] slovenský 11.07.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Stanovisko Komisie k žiadosti Gruzínska o členstvo v Európskej únii [pdf, 619 kB] slovenský 11.07.2022 Annex Annexes
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Commission Opinion on Georgia's application for membership of the European Union [docx, 96 kB] anglický 17.06.2022 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Commission Opinion on Georgia's application for membership of the European Union [pdf, 584 kB] anglický 17.06.2022 Communication
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Commission Opinion on Georgia's application for membership of the European Union [docx, 75 kB] anglický 17.06.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Commission Opinion on Georgia's application for membership of the European Union [pdf, 525 kB] anglický 17.06.2022 Annex Annexes