Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement on the carriage of freight by road between the European Union and Ukraine


Identifikátor aktu: COM(2022)307
Medziinštitucionálny kód: 2022/0199 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement on the carriage of freight by road between the European Union and Ukraine
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.06.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/370
Názov procesu: COM(2022)307 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou [docx, 71 kB] slovenský 27.06.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou [pdf, 383 kB] slovenský 27.06.2022 Proposal for a decision
PRÍLOHA k rozhodnutiu Rady o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou [docx, 77 kB] slovenský 27.06.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k rozhodnutiu Rady o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou [pdf, 327 kB] slovenský 27.06.2022 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement on the carriage of freight by road between the European Union and Ukraine [docx, 73 kB] anglický 17.06.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement on the carriage of freight by road between the European Union and Ukraine [pdf, 310 kB] anglický 17.06.2022 Proposal for a decision
ANNEX to the Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement on the carriage of freight by road between the European Union and Ukraine [docx, 76 kB] anglický 17.06.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement on the carriage of freight by road between the European Union and Ukraine [pdf, 166 kB] anglický 17.06.2022 Annex Annexes