Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION on the establishment of a substantial change of circumstances for heated tobacco products in line with Directive 2014/40/EU


Identifikátor aktu: COM(2022)279
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION on the establishment of a substantial change of circumstances for heated tobacco products in line with Directive 2014/40/EU
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 15.06.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/366
Názov procesu: *COM(2022)279 SPRÁVA KOMISIE týkajúca sa stanovenia podstatnej zmeny okolností v prípade zahrievaných tabakových výrobkov v súlade so smernicou 2014/40/EÚ