Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Common Monitoring and Evaluation System for the European Maritime and Fisheries Fund


Identifikátor aktu: COM(2022)284
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Common Monitoring and Evaluation System for the European Maritime and Fisheries Fund
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.06.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/365
Názov procesu: COM(2022)284 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní spoločného systému monitorovania a hodnotenia Európskeho námorného a rybárskeho fondu