Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION establishing formal recognition that a certain number of acts of Union law that were adopted under Council Directive 89/130/EEC, Euratom of 13 February 1989 on the harmonisation of the compilation of gross national product at market prices have become obsolete


Identifikátor aktu: COM(2022)274
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION establishing formal recognition that a certain number of acts of Union law that were adopted under Council Directive 89/130/EEC, Euratom of 13 February 1989 on the harmonisation of the compilation of gross national product at market prices have become obsolete
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 13.06.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/363
Názov procesu: COM(2022)274 OZNÁMENIE KOMISIE, ktorým sa formálne uznáva, že niekoľko právnych aktov Únie prijatých podľa smernice Rady 89/130/EHS, Euratom z 13. februára 1989 o harmonizácii zostavovania hrubého národného produktu v tr...