Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Financial Year 2021


Identifikátor aktu: COM(2022)401
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Financial Year 2021
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.06.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/352
Názov procesu: COM(2022)401 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV Výročná správa o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ - rozpočtový rok 2021

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV Výročná správa o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ - rozpočtový rok 2021 [docx, 642 kB] slovenský 29.07.2022 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV Výročná správa o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ - rozpočtový rok 2021 [pdf, 1359 kB] slovenský 29.07.2022 Report
PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV Výročná správa o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ – rozpočtový rok 2021 [docx, 2618 kB] slovenský 29.07.2022 Annex Annexes
PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV Výročná správa o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ – rozpočtový rok 2021 [pdf, 3166 kB] slovenský 29.07.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Financial Year 2021 [docx, 2549 kB] anglický 11.07.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Financial Year 2021 [pdf, 3534 kB] anglický 11.07.2022 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Financial Year 2021 [docx, 1686 kB] anglický 11.07.2022 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Financial Year 2021 [pdf, 4131 kB] anglický 11.07.2022 Annex Annexes
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Financial Year 2021 [docx, 841 kB] anglický 08.06.2022 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Financial Year 2021 [pdf, 1790 kB] anglický 08.06.2022 Report
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Financial Year 2021 [docx, 2635 kB] anglický 08.06.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Financial Year 2021 [pdf, 3607 kB] anglický 08.06.2022 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Financial Year 2021 [docx, 1690 kB] anglický 08.06.2022 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Financial Year 2021 [pdf, 4132 kB] anglický 08.06.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS 2021 Annual Management and Performance Report for the EU Budget [docx, 1255 kB] anglický 08.06.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS 2021 Annual Management and Performance Report for the EU Budget [pdf, 2453 kB] anglický 08.06.2022 Annex Annexes