Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Technical adjustment of the multiannual financial framework for 2023 in accordance with Article 4 of Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027


Identifikátor aktu: COM(2022)266
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Technical adjustment of the multiannual financial framework for 2023 in accordance with Article 4 of Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.06.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/346
Názov procesu: COM(2022)266 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Technická úprava viacročného finančného rámca na rok 2023 v súlade s článkom 4 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa stanovuje viacročný finančný r...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Technická úprava viacročného finančného rámca na rok 2023 v súlade s článkom 4 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 [docx, 130 kB] slovenský 08.06.2022 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Technická úprava viacročného finančného rámca na rok 2023 v súlade s článkom 4 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 [pdf, 565 kB] slovenský 08.06.2022 Communication
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Technická úprava viacročného finančného rámca na rok 2023 v súlade s článkom 4 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 [docx, 85 kB] slovenský 08.06.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Technická úprava viacročného finančného rámca na rok 2023 v súlade s článkom 4 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 [pdf, 411 kB] slovenský 08.06.2022 Annex Annexes
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Technical adjustment of the multiannual financial framework for 2023 in accordance with Article 4 of Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 [docx, 133 kB] anglický 07.06.2022 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Technical adjustment of the multiannual financial framework for 2023 in accordance with Article 4 of Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 [pdf, 375 kB] anglický 07.06.2022 Communication
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Technical adjustment of the multiannual financial framework for 2023 in accordance with Article 4 of Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 [docx, 85 kB] anglický 07.06.2022 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Technical adjustment of the multiannual financial framework for 2023 in accordance with Article 4 of Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 [pdf, 146 kB] anglický 07.06.2022 Annex Annexes