Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Application of EU health and environmental standards to imported agricultural and agri-food products


Identifikátor aktu: COM(2022)226
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Application of EU health and environmental standards to imported agricultural and agri-food products
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 03.06.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/341
Názov procesu: COM(2022)226 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Uplatňovanie zdravotných a environmentálnych noriem EÚ na dovážané poľnohospodárske a potravinové výrobky