Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Towards more sustainable fishing in the EU: state of play and orientations for 2023


Identifikátor aktu: COM(2022)253
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Towards more sustainable fishing in the EU: state of play and orientations for 2023
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 01.06.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/334
Názov procesu: COM(2022)253 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Udržateľnejší rybolov v EÚ: aktuálny stav a smerovanie na rok 2023