Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers following an application from Greece – EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing


Identifikátor aktu: COM(2022)248
Medziinštitucionálny kód: 2022/0170 (BUD)
Názov: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers following an application from Greece – EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.05.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/331
Názov procesu: COM(2022)248 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Grécka – EGF/2021/008/Atti...