Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on asset recovery and confiscation


Identifikátor aktu: COM(2022)245
Medziinštitucionálny kód: 2022/0167 (COD)
Názov: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on asset recovery and confiscation
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.05.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/327
Názov procesu: COM(2022)245 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vymáhaní majetku a konfiškácii

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vymáhaní majetku a konfiškácii [docx, 132 kB] slovenský 20.06.2022 Proposal for a directive
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vymáhaní majetku a konfiškácii [pdf, 627 kB] slovenský 20.06.2022 Proposal for a directive
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU [ ] Sprievodný dokument Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o vymáhaní majetku a konfiškácii [docx, 69 kB] slovenský 20.06.2022 Summary of impact assessment
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU [ ] Sprievodný dokument Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o vymáhaní majetku a konfiškácii [pdf, 687 kB] slovenský 20.06.2022 Summary of impact assessment
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on asset recovery and confiscation [docx, 128 kB] anglický 25.05.2022 Proposal for a directive
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on asset recovery and confiscation [pdf, 456 kB] anglický 25.05.2022 Proposal for a directive
[pdf, 749 kB] anglický 25.05.2022
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on asset recovery and confiscation [docx, 67 kB] anglický 25.05.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on asset recovery and confiscation [pdf, 586 kB] anglický 25.05.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on asset recovery and confiscation [docx, 847 kB] anglický 25.05.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on asset recovery and confiscation [pdf, 2599 kB] anglický 25.05.2022 Impact assessment