Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION Belgium, Bulgaria, Czechia, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Italy, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Austria, Poland, Slovenia, Slovakia and Finland Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union


Identifikátor aktu: COM(2022)630
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION Belgium, Bulgaria, Czechia, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Italy, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Austria, Poland, Slovenia, Slovakia and Finland Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 23.05.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/294
Názov procesu: COM(2022)630 SPRÁVA KOMISIE Belgicko, Bulharsko, Česko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Rakúsko, Poľsko, Slovinsko, Slovensko a Fínsko Správa vypracovaná ...