Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade Specialised Committee on customs cooperation and rules of origin regarding the consultation laid down in Article 63(3) of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part


Identifikátor aktu: COM(2022)215
Medziinštitucionálny kód: 2022/0153 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade Specialised Committee on customs cooperation and rules of origin regarding the consultation laid down in Article 63(3) of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.05.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/268
Názov procesu: COM(2022)215 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Osobitnom výbore pre colnú spoluprácu a pravidlá pôvodu v oblasti obchodu, pokiaľ ide o konzultácie stanovené v článku 63 ods. 3 D...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade Specialised Committee on customs cooperation and rules of origin regarding the consultation laid down in Article 63(3) of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part [docx, 72 kB] anglický 16.05.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade Specialised Committee on customs cooperation and rules of origin regarding the consultation laid down in Article 63(3) of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part [pdf, 239 kB] anglický 16.05.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Osobitnom výbore pre colnú spoluprácu a pravidlá pôvodu v oblasti obchodu, pokiaľ ide o konzultácie stanovené v článku 63 ods. 3 Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej [docx, 70 kB] slovenský 16.05.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Osobitnom výbore pre colnú spoluprácu a pravidlá pôvodu v oblasti obchodu, pokiaľ ide o konzultácie stanovené v článku 63 ods. 3 Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej [pdf, 318 kB] slovenský 16.05.2022 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Osobitnom výbore pre colnú spoluprácu a pravidlá pôvodu v oblasti obchodu, pokiaľ ide o konzultácie stanovené v článku 63 ods. 3 Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej [docx, 73 kB] slovenský 16.05.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Osobitnom výbore pre colnú spoluprácu a pravidlá pôvodu v oblasti obchodu, pokiaľ ide o konzultácie stanovené v článku 63 ods. 3 Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej [pdf, 321 kB] slovenský 16.05.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade Specialised Committee on customs cooperation and rules of origin regarding the consultation laid down in Article 63(3) of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part [docx, 72 kB] anglický 16.05.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade Specialised Committee on customs cooperation and rules of origin regarding the consultation laid down in Article 63(3) of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part [pdf, 232 kB] anglický 16.05.2022 Annex Annexes