Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the common provisioning fund in 2021


Identifikátor aktu: COM(2022)213
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the common provisioning fund in 2021
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.05.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/266
Názov procesu: COM(2022)213 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o spoločnom rezervnom fonde za rok 2021