Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 1-3/2022


Identifikátor aktu: COM(2022)225
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 1-3/2022
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.05.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/261
Názov procesu: COM(2022)225 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varovania č. 1 – 3/2022