Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2011/83/EU concerning financial services contracts concluded at a distance and repealing Directive 2002/65/EC


Identifikátor aktu: COM(2022)204
Medziinštitucionálny kód: 2022/0147 (COD)
Názov: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2011/83/EU concerning financial services contracts concluded at a distance and repealing Directive 2002/65/EC
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 11.05.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/258
Názov procesu: *COM(2022)204 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o zmluvy o finančných službách uzavreté na diaľku, a ktorou sa zrušuje smernica 2002/65/ES

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2011/83/EU concerning financial services contracts concluded at a distance and repealing Directive 2002/65/EC [docx, 106 kB] anglický 12.05.2022 Proposal for a directive
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2011/83/EU concerning financial services contracts concluded at a distance and repealing Directive 2002/65/EC [pdf, 358 kB] anglický 12.05.2022 Proposal for a directive
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o zmluvy o finančných službách uzavreté na diaľku, a ktorou sa zrušuje smernica 2002/65/ES [docx, 111 kB] slovenský 12.05.2022 Proposal for a directive
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o zmluvy o finančných službách uzavreté na diaľku, a ktorou sa zrušuje smernica 2002/65/ES [pdf, 492 kB] slovenský 12.05.2022 Proposal for a directive
[pdf, 1182 kB] anglický 12.05.2022
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument NÁVRH SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o zmluvy o finančných službách uzavreté na diaľku, a ktorou sa zrušuje smernica 2022/65/EC [docx, 69 kB] slovenský 12.05.2022 Summary of impact assessment
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument NÁVRH SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o zmluvy o finančných službách uzavreté na diaľku, a ktorou sa zrušuje smernica 2022/65/EC [pdf, 249 kB] slovenský 12.05.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2011/83/EU concerning financial services contracts concluded at a distance and repealing Directive 2002/65/EC [docx, 70 kB] anglický 12.05.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2011/83/EU concerning financial services contracts concluded at a distance and repealing Directive 2002/65/EC [pdf, 242 kB] anglický 12.05.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2011/83/EU concerning financial services contracts concluded at a distance and repealing Directive 2002/65/EC [docx, 678 kB] anglický 12.05.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2011/83/EU concerning financial services contracts concluded at a distance and repealing Directive 2002/65/EC [pdf, 1949 kB] anglický 12.05.2022 Impact assessment
ANNEX to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2011/83/EU concerning financial services contracts concluded at a distance and repealing Directive 2002/65/EC [docx, 67 kB] anglický 12.05.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2011/83/EU concerning financial services contracts concluded at a distance and repealing Directive 2002/65/EC [pdf, 43 kB] anglický 12.05.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o zmluvy o finančných službách uzavreté na diaľku, a ktorou sa zrušuje smernica 2002/65/ES [docx, 66 kB] slovenský 12.05.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o zmluvy o finančných službách uzavreté na diaľku, a ktorou sa zrušuje smernica 2002/65/ES [pdf, 423 kB] slovenský 12.05.2022 Annex Annexes