Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Co-operative Republic of Guyana on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union


Identifikátor aktu: COM(2022)200
Medziinštitucionálny kód: 2022/0142 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Co-operative Republic of Guyana on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 10.05.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/252
Názov procesu: *COM(2022)200 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o dobrovoľnom partnerstve medzi Európskou úniou a Guyanskou kooperatívnou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dre...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Co-operative Republic of Guyana on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union [docx, 73 kB] anglický 10.05.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Co-operative Republic of Guyana on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union [pdf, 243 kB] anglický 10.05.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o dobrovoľnom partnerstve medzi Európskou úniou a Guyanskou kooperatívnou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie [docx, 72 kB] slovenský 10.05.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o dobrovoľnom partnerstve medzi Európskou úniou a Guyanskou kooperatívnou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie [pdf, 325 kB] slovenský 10.05.2022 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Co-operative Republic of Guyana on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union [docx, 643 kB] anglický 10.05.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Co-operative Republic of Guyana on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union [pdf, 1441 kB] anglický 10.05.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o uzavretí Dohody o dobrovoľnom partnerstve medzi Európskou úniou a Guyanskou kooperatívnou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie [docx, 674 kB] slovenský 10.05.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o uzavretí Dohody o dobrovoľnom partnerstve medzi Európskou úniou a Guyanskou kooperatívnou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie [pdf, 1741 kB] slovenský 10.05.2022 Annex Annexes