Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Putting people first, securing sustainable and inclusive growth, unlocking the potential of the EU’s outermost regions


Identifikátor aktu: COM(2022)198
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Putting people first, securing sustainable and inclusive growth, unlocking the potential of the EU’s outermost regions
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 03.05.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/243
Názov procesu: COM(2022)198 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Ľudia na prvom mieste, zabezpečenie udržateľného a inkluzívneho rastu a využívanie potenciálu naj...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Ľudia na prvom mieste, zabezpečenie udržateľného a inkluzívneho rastu a využívanie potenciálu najvzdialenejších regiónov EÚ [docx, 150 kB] slovenský 12.05.2022 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Ľudia na prvom mieste, zabezpečenie udržateľného a inkluzívneho rastu a využívanie potenciálu najvzdialenejších regiónov EÚ [pdf, 998 kB] slovenský 12.05.2022 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Putting people first, securing sustainable and inclusive growth, unlocking the potential of the EU’s outermost regions [docx, 197 kB] anglický 04.05.2022 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Putting people first, securing sustainable and inclusive growth, unlocking the potential of the EU’s outermost regions [pdf, 905 kB] anglický 04.05.2022 Communication
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Outermost regions at a glance – assets, challenges and opportunities Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Putting people first, securing sustainable and inclusive growth, unlocking the potential of the EU’s outermost regions [docx, 2745 kB] anglický 04.05.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Outermost regions at a glance – assets, challenges and opportunities Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Putting people first, securing sustainable and inclusive growth, unlocking the potential of the EU’s outermost regions [pdf, 1859 kB] anglický 04.05.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Synopsis report on the results of the Communication on the outermost regions consultation activities Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Putting people first, securing sustainable and inclusive growth, unlocking the potential of the EU’s outermost regions [docx, 182 kB] anglický 04.05.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Synopsis report on the results of the Communication on the outermost regions consultation activities Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Putting people first, securing sustainable and inclusive growth, unlocking the potential of the EU’s outermost regions [pdf, 363 kB] anglický 04.05.2022 Staff working document