Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on temporary trade liberalisation supplementing trade concessions applicable to Ukrainian products under the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part


Identifikátor aktu: COM(2022)195
Medziinštitucionálny kód: 2022/0138 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on temporary trade liberalisation supplementing trade concessions applicable to Ukrainian products under the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 27.04.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/223
Názov procesu: COM(2022)195 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o dočasnej liberalizácii obchodu, ktorou sa dopĺňajú obchodné koncesie uplatniteľné na ukrajinské výrobky podľa Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o dočasnej liberalizácii obchodu, ktorou sa dopĺňajú obchodné koncesie uplatniteľné na ukrajinské výrobky podľa Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej [docx, 90 kB] slovenský 03.05.2022 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o dočasnej liberalizácii obchodu, ktorou sa dopĺňajú obchodné koncesie uplatniteľné na ukrajinské výrobky podľa Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej [pdf, 380 kB] slovenský 03.05.2022 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on temporary trade liberalisation supplementing trade concessions applicable to Ukrainian products under the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [docx, 89 kB] anglický 27.04.2022 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on temporary trade liberalisation supplementing trade concessions applicable to Ukrainian products under the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [pdf, 288 kB] anglický 27.04.2022 Proposal for a regulation