Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Customs Organization Council in relation to the adoption of a draft amendment to the Rules of Procedure of the Harmonized System (HS) Committee


Identifikátor aktu: COM(2022)186
Medziinštitucionálny kód: 2022/0129 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Customs Organization Council in relation to the adoption of a draft amendment to the Rules of Procedure of the Harmonized System (HS) Committee
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 27.04.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/222
Názov procesu: COM(2022)186 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Svetovej colnej organizácie v súvislosti s prijatím navrhovanej zmeny rokovacieho poriadku Výboru pre harmonizovaný systém

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Svetovej colnej organizácie v súvislosti s prijatím navrhovanej zmeny rokovacieho poriadku Výboru pre harmonizovaný systém [docx, 78 kB] slovenský 04.05.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Svetovej colnej organizácie v súvislosti s prijatím navrhovanej zmeny rokovacieho poriadku Výboru pre harmonizovaný systém [pdf, 370 kB] slovenský 04.05.2022 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Svetovej colnej organizácie v súvislosti s prijatím navrhovanej zmeny rokovacieho poriadku Výboru pre harmonizovaný systém [docx, 67 kB] slovenský 04.05.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Svetovej colnej organizácie v súvislosti s prijatím navrhovanej zmeny rokovacieho poriadku Výboru pre harmonizovaný systém [pdf, 222 kB] slovenský 04.05.2022 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Customs Organization Council in relation to the adoption of a draft amendment to the Rules of Procedure of the Harmonized System (HS) Committee [docx, 81 kB] anglický 27.04.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Customs Organization Council in relation to the adoption of a draft amendment to the Rules of Procedure of the Harmonized System (HS) Committee [pdf, 268 kB] anglický 27.04.2022 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Customs Organization Council in relation to the adoption of a draft amendment to the Rules of Procedure of the Harmonized System (HS) Committee [docx, 66 kB] anglický 27.04.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Customs Organization Council in relation to the adoption of a draft amendment to the Rules of Procedure of the Harmonized System (HS) Committee [pdf, 29 kB] anglický 27.04.2022 Annex Annexes