Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 on the financial rules applicable to the general budget of the Union


Identifikátor aktu: COM(2022)184
Medziinštitucionálny kód: 2022/0125 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 on the financial rules applicable to the general budget of the Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.04.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/214
Názov procesu: COM(2022)184 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie