Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL DECISION Authorising the opening of negotiations on an agreement on the carriage of goods by road between the European Union and Ukraine


Identifikátor aktu: COM(2022)167
Názov: Recommendation for a COUNCIL DECISION Authorising the opening of negotiations on an agreement on the carriage of goods by road between the European Union and Ukraine
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 06.04.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/195
Názov procesu: COM(2022)167 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa povoľuje začatie rokovaní o dohode o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa povoľuje začatie rokovaní o dohode o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou [docx, 71 kB] slovenský 12.04.2022 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa povoľuje začatie rokovaní o dohode o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou [pdf, 340 kB] slovenský 12.04.2022 Recommendation for a decision
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa povoľuje začatie rokovaní o dohode o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou [docx, 62 kB] slovenský 12.04.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa povoľuje začatie rokovaní o dohode o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou [pdf, 416 kB] slovenský 12.04.2022 Annex Annexes
Recommendation for a COUNCIL DECISION Authorising the opening of negotiations on an agreement on the carriage of goods by road between the European Union and Ukraine [docx, 72 kB] anglický 06.04.2022 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION Authorising the opening of negotiations on an agreement on the carriage of goods by road between the European Union and Ukraine [pdf, 332 kB] anglický 06.04.2022 Recommendation for a decision
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION Authorising the opening of negotiations on an agreement on the carriage of goods by road between the European Union and Ukraine [docx, 62 kB] anglický 06.04.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION Authorising the opening of negotiations on an agreement on the carriage of goods by road between the European Union and Ukraine [pdf, 325 kB] anglický 06.04.2022 Annex Annexes