Naspäť na výsledky hľadania

Making sustainable products the norm


Identifikátor aktu: COM(2022)140
Názov: Making sustainable products the norm
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.03.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/186
Názov procesu: COM(2022)140 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Udržateľné výrobky ako štandard