Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011


Identifikátor aktu: COM(2022)144
Medziinštitucionálny kód: 2022/0094 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.03.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/183
Názov procesu: COM(2022)144 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 305/2011

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 305/2011 [docx, 333 kB] slovenský 18.05.2022 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 305/2011 [pdf, 2048 kB] slovenský 18.05.2022 Proposal for a regulation
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU [ ] Sprievodný dokument k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 305/2011 [docx, 75 kB] slovenský 18.05.2022 Summary of impact assessment
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU [ ] Sprievodný dokument k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 305/2011 [pdf, 735 kB] slovenský 18.05.2022 Summary of impact assessment
PRÍLOHY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 305/2011 [docx, 113 kB] slovenský 18.05.2022 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 305/2011 [pdf, 395 kB] slovenský 18.05.2022 Annex Annexes
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011 [docx, 298 kB] anglický 31.03.2022 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011 [pdf, 1848 kB] anglický 31.03.2022 Proposal for a regulation
[pdf, 691 kB] anglický 31.03.2022
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT [ ] Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, , amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011 [docx, 77 kB] anglický 31.03.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT [ ] Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, , amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011 [pdf, 635 kB] anglický 31.03.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT [ ] Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, , amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011 [docx, 1945 kB] anglický 31.03.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT [ ] Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, , amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011 [pdf, 3076 kB] anglický 31.03.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Subsidiarity Grid Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011 [docx, 94 kB] anglický 31.03.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Subsidiarity Grid Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011 [pdf, 755 kB] anglický 31.03.2022 Staff working document
ANNEXES to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011 [docx, 118 kB] anglický 31.03.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011 [pdf, 373 kB] anglický 31.03.2022 Annex Annexes