Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013 and Regulation (EU) No 223/2014 as regards increased pre-financing from REACT-EU resources


Identifikátor aktu: COM(2022)145
Medziinštitucionálny kód: 2022/0096 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013 and Regulation (EU) No 223/2014 as regards increased pre-financing from REACT-EU resources
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 23.03.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/166
Názov procesu: *COM(2022)145 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zvýšené predbežné financovanie zo zdrojov REACT-EU