Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the IFRS Foundation, EFRAG and PIOB in 2020


Identifikátor aktu: COM(2022)104
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the IFRS Foundation, EFRAG and PIOB in 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 15.03.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/150
Názov procesu: COM(2022)104 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnosti Nadácie IFRS, skupiny EFRAG a rady PIOB v roku 2020