Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU, Euratom) 2021/768 of 30 April 2021 as regards implementing measures for new own resources of the European Union


Identifikátor aktu: COM(2022)102
Medziinštitucionálny kód: 2022/0072 (APP)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU, Euratom) 2021/768 of 30 April 2021 as regards implementing measures for new own resources of the European Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.03.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/146
Názov procesu: COM(2022)102 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2021/768 z 30. apríla 2021, pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia týkajúce sa nových vlastných zdrojov Európskej únie