Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down rules for the exercise of the Community's rights in the implementation of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part


Identifikátor aktu: COM(2022)100
Medziinštitucionálny kód: 2022/0070 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down rules for the exercise of the Community's rights in the implementation of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 11.03.2022
Typ aktu: Adoption of act by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/142
Názov procesu: COM(2022)100 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania práv Spoločenstva pri vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej s...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down rules for the exercise of the Community's rights in the implementation of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part [docx, 75 kB] anglický 11.03.2022 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down rules for the exercise of the Community's rights in the implementation of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part [pdf, 341 kB] anglický 11.03.2022 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania práv Spoločenstva pri vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej [docx, 76 kB] slovenský 11.03.2022 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania práv Spoločenstva pri vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej [pdf, 345 kB] slovenský 11.03.2022 Proposal for a regulation