Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and on provisional application of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of the Faroe Islands, of the other part, on the participation of the Faroe Islands in Union programmes


Identifikátor aktu: COM(2022)64
Medziinštitucionálny kód: 2022/0044 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and on provisional application of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of the Faroe Islands, of the other part, on the participation of the Faroe Islands in Union programmes
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.02.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/113
Názov procesu: COM(2022)64 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Faerských ostrovov na strane druhej o účasti Faerských ostrovov na programoch Únie

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and on provisional application of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of the Faroe Islands, of the other part, on the participation of the Faroe Islands in Union programmes [docx, 84 kB] anglický 24.02.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and on provisional application of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of the Faroe Islands, of the other part, on the participation of the Faroe Islands in Union programmes [pdf, 195 kB] anglický 24.02.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Faerských ostrovov na strane druhej o účasti Faerských ostrovov na programoch Únie [docx, 80 kB] slovenský 24.02.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Faerských ostrovov na strane druhej o účasti Faerských ostrovov na programoch Únie [pdf, 368 kB] slovenský 24.02.2022 Proposal for a decision
ANNEX to the COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and on provisional application of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of the Faroe Islands, of the other part, on the participation of the Faroe Islands in Union programmes [docx, 90 kB] anglický 24.02.2022 Annex Annexes
ANNEX to the COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and on provisional application of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of the Faroe Islands, of the other part, on the participation of the Faroe Islands in Union programmes [pdf, 626 kB] anglický 24.02.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k ROZHODNUTIU RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Faerských ostrovov na strane druhej o účasti Faerských ostrovov na programoch Únie [docx, 95 kB] slovenský 24.02.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k ROZHODNUTIU RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Faerských ostrovov na strane druhej o účasti Faerských ostrovov na programoch Únie [pdf, 654 kB] slovenský 24.02.2022 Annex Annexes