Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of the Faroe Islands, of the other part, on the participation of the Faroe Islands in Union programmes


Identifikátor aktu: COM(2022)65
Medziinštitucionálny kód: 2022/0045 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of the Faroe Islands, of the other part, on the participation of the Faroe Islands in Union programmes
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.02.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/112
Názov procesu: COM(2022)65 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Faerských ostrovov na strane druhej o účasti Faerských ostrovov na programoch Únie

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Faerských ostrovov na strane druhej o účasti Faerských ostrovov na programoch Únie [docx, 81 kB] slovenský 24.02.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Faerských ostrovov na strane druhej o účasti Faerských ostrovov na programoch Únie [pdf, 373 kB] slovenský 24.02.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of the Faroe Islands, of the other part, on the participation of the Faroe Islands in Union programmes [docx, 81 kB] anglický 24.02.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of the Faroe Islands, of the other part, on the participation of the Faroe Islands in Union programmes [pdf, 193 kB] anglický 24.02.2022 Proposal for a decision
PRÍLOHA k ROZHODNUTIU RADY o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Faerských ostrovov na strane druhej o účasti Faerských ostrovov na programoch Únie [docx, 95 kB] slovenský 24.02.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k ROZHODNUTIU RADY o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Faerských ostrovov na strane druhej o účasti Faerských ostrovov na programoch Únie [pdf, 643 kB] slovenský 24.02.2022 Annex Annexes
ANNEX to the COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of the Faroe Islands, of the other part, on the participation of the Faroe Islands in Union programmes [docx, 94 kB] anglický 24.02.2022 Annex Annexes
ANNEX to the COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of the Faroe Islands, of the other part, on the participation of the Faroe Islands in Union programmes [pdf, 625 kB] anglický 24.02.2022 Annex Annexes