Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery


Identifikátor aktu: COM(2022)66
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 23.02.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/110
Názov procesu: COM(2022)66 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU o dôstojnej práci na celom svete v záujme globálnej spravodlivej transformácie a udržateľnej obnovy