Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure by the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits amending Annex IV


Identifikátor aktu: COM(2022)63
Medziinštitucionálny kód: 2022/0043 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure by the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits amending Annex IV
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.02.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/107
Názov procesu: COM(2022)63 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v písomnom postupe účastníkov Dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch, pokiaľ ide o zmenu prílohy IV

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v písomnom postupe účastníkov Dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch, pokiaľ ide o zmenu prílohy IV [docx, 73 kB] slovenský 24.02.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v písomnom postupe účastníkov Dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch, pokiaľ ide o zmenu prílohy IV [pdf, 320 kB] slovenský 24.02.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure by the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits amending Annex IV [docx, 72 kB] anglický 24.02.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure by the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits amending Annex IV [pdf, 151 kB] anglický 24.02.2022 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v písomnom postupe účastníkov Dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch, pokiaľ ide o zmenu prílohy IV [docx, 69 kB] slovenský 24.02.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v písomnom postupe účastníkov Dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch, pokiaľ ide o zmenu prílohy IV [pdf, 224 kB] slovenský 24.02.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure by the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits amending Annex IV [docx, 69 kB] anglický 24.02.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure by the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits amending Annex IV [pdf, 136 kB] anglický 24.02.2022 Annex Annexes