Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the second segment of the fourth meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury as regards the adoption of a Decision establishing thresholds for mercury waste, in accordance with Article 11, paragraph 2, of that Convention


Identifikátor aktu: COM(2022)62
Medziinštitucionálny kód: 2022/0042 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the second segment of the fourth meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury as regards the adoption of a Decision establishing thresholds for mercury waste, in accordance with Article 11, paragraph 2, of that Convention
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.02.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/85
Názov procesu: COM(2022)62 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v druhej časti štvrtého zasadnutia konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti v súvislosti s prijatím rozhodnutia, kt...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v druhej časti štvrtého zasadnutia konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti v súvislosti s prijatím rozhodnutia, ktorým sa stanovujú prahové hodnoty pre odpadovú ortuť v súlade s článkom 11 ods. 2 uvedeného dohovoru [docx, 79 kB] slovenský 16.02.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v druhej časti štvrtého zasadnutia konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti v súvislosti s prijatím rozhodnutia, ktorým sa stanovujú prahové hodnoty pre odpadovú ortuť v súlade s článkom 11 ods. 2 uvedeného dohovoru [pdf, 335 kB] slovenský 16.02.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the second segment of the fourth meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury as regards the adoption of a Decision establishing thresholds for mercury waste, in accordance with Article 11, paragraph 2, of that Convention [docx, 83 kB] anglický 16.02.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the second segment of the fourth meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury as regards the adoption of a Decision establishing thresholds for mercury waste, in accordance with Article 11, paragraph 2, of that Convention [pdf, 242 kB] anglický 16.02.2022 Proposal for a decision