Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 11-12/2021


Identifikátor aktu: COM(2022)56
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 11-12/2021
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.02.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/82
Názov procesu: COM(2022)56 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varovania č. 11 – 12/2021