Naspäť na výsledky hľadania

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration of the European citizens' initiative entitled ‘Win It On The Pitch’ pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council


Identifikátor aktu: C(2022)630
Názov: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration of the European citizens' initiative entitled ‘Win It On The Pitch’ pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.02.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/64
Názov procesu: C(2022)630 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Win It On The Pitch“ („Vyhrajme na ihrisku“) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788